Covid-19 vaccinatie

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor: 

•  mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen 13 april 2021 een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 15 april 2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. 

Met de brief kunt u online een afspraak maken, via www.vaccinatieplanner.nl/zaanstreek

Priklocatie: Taets art and Eventpark, Hemkade 16 Hembrugterrein, 1506 PR Zaandam

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. 

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.